Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та обробки персональних даних

Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі за текстом – «Політика») є додатком до Договору публічної оферти (надалі за текстом – «Договір») та є його невід’ємною частиною. Терміни з великої літери, вживаються у значенні, наданому їм в Договорі, якщо інше прямо не випливає з тексту Політики.

1. Визначення понять

1.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.2. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
1.3. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
1.4. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.
1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2. Обсяг та мета збору ПД

2.1. Компанія збирає наступні ПД (Персональні дані Користувачів Платформи):
2.1.1. дані Користувачів, які надаються ними при реєстрації у Платформі, включаючи, але не обмежуючись наступними:
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону тощо);
– Дані про місце роботи, освіту та кваліфікацію Виконавців.
2.1.2. дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Платформи), час доступу, адрес запитуваної сторінки.
2.1.3. дані Користувачів, які вводяться ними або іншими Користувачами до Платформи або формуються Платформою при використанні Користувачами Платформи, наданні та отриманні Користувачами Послуг, в тому числі але не виключно:
– інформація про стан здоров’я Пацієнта, включаючи інформацію, яка містить лікарську таємницю;
– історія замовлень та надання Послуг.
2.1.4. Інші дані, збір яких передбачено Договором, цією Політикою чи законодавством.
2.2. Метою обробки ПД є:
– Забезпечення використання Користувачами Платформи і надання та отримання Користувачами Послуг;
– надання Користувачу, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Користувача, зокрема до результату наданих Послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами наданих Послуг, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються Послуг;
– виконання Компанією та Виконавцями обов’язків, покладених на них законодавством;
– покращення якості Платформи, розробка нових послуг, що можуть надаватися Користувачам;
– використання знеособлених даних для статистичних цілей;
– таргетинг рекламы.

3. Згода на обробку ПД та права Користувача, як суб’єкта персональних даних

3.1. Користувач, шляхом проставлення позначки про надання згоди на обробку ПД та згоду з умовами цієї Політики:
3.1.1. добровільно надає Компанії свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку, включаючи збирання, реєстрацію, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі передачу і транскордонну передачу та поширення), знеособлення, блокування, його ПД, в обсязі та з метою, передбаченими цією Політикою та Договором;
3.1.2. не вимагає здійснювати інформування про передачу (поширення) його ПД, добровільно наданих Компанії, третім особам чи отримання згоди Користувача на таку передачу, якщо ця передача (поширення) проводиться з метою реалізації правовідносин, обумовлених Договором;
3.1.3. підтверджує свою згоду на надання його ПД на письмовий запит Виконавцю (який вже надав Послугу даному Користувачу). Така інформація може бути надана заявнику у вигляді листа, надісланого на електронну пошту. Користувачі підтверджують, що вживатимуть всіх необхідних заходів для недопущення сторонніх осіб до електронної пошти;
3.1.4. надає свою згоду на відправку йому Компанією будь-якими засобами зв’язку текстових, мультимедійних та голосових повідомлень (в тому числі SMS та MMS) з інформацією щодо Платформи, Послуг, новин, та будь-яких інших повідомлень рекламного, комерційного чи маркетингового характеру. Відмовитися від таких повідомлень та розсилок Користувач може шляхом відправки листа на адресу електронної пошти info@ua.excellence-clinic.com.ua.
3.1.5. підтверджує, що він письмово повідомлений Компанією про збір його ПД в момент їх збору, їх зміст, володільця ПД, мету збору та осіб, яким вони передаються, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону, згідно з якої суб’єкт ПД має право:
3.1.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
3.1.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;
3.1.5.3. на доступ до своїх ПД;
3.1.5.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД;
3.1.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх ПД;
3.1.5.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
3.1.5.7. на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
3.1.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх ПД до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
3.1.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД;
3.1.5.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання згоди;
3.1.5.11. відкликати згоду на обробку ПД;
3.1.5.12. знати механізм автоматичної обробки ПД;
3.1.5.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
3.2. Користувач також має право вимагати від Компанії видалення його ПД з Платформи. При цьому, Компанія видаляє з Платформи ПД Користувача, які він вимагає видалити, за винятком тих, які мають зберігатися у Компанії згідно вимог законодавства України. У разі такого видалення даних, Компанія може видалити Особистий кабінет Користувач і припинити доступ Користувача до Платформи та припинити можливість отримання ним Послуг за допомогою Платформи.
3.3. Надана Користувачем згода на обробку ПД діє протягом невизначеного строку і може бути відкликана в будь-який момент. Заяви щодо відкликання згоди на обробку своїх ПД та інші заяви та запити на реалізацію прав Користувачів, як суб’єктів персональних даних, мають направлятися Користувачами в письмовій формі за адресою: Україна, бульвар Кольцова, 14 б, Київ, 03194.
3.4. Користувач погоджується, що у випадку внесення довіреною ним особою даних на Платформі для надання Послуг у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Користувач надав попередню згоду такій особі на використання його ПД, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги, та підтверджує, що така довірена особа діяла від імені Користувача та в його інтересах. Користувач підтверджує, що надає право такій довіреній особі надавати від його імені згоду на обробку ПД. Якщо під час попереднього оформлення Користувачем форми на надання Послуг у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Користувач надає згоду на відправлення повідомлень, пов’язаних із його замовленням Послуг, саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації після її отримання, несе така третя особа.
3.5. Відкликання Користувачем згоди на обробку ПД призводить до видалення Особистого кабінету Користувача і припинення його доступу до Платформи та припинення можливості отримання Користувачем Послуг за допомогою Платформи.

4. Обробка ПД та конфіденційність

4.1. Будь-які ПД чи інша інформація, розміщена, поширена чи доступ до якої надано Користувачем на Платформі, є конфіденційною та обробляється в порядку, передбаченому Договором та цією Політикою.
4.2. Для цілей та в розумінні чинного законодавства (в т.ч, але не виключно, Закон України «Про захист персональних даних») володільцем та розпорядником ПД є Компанія (ТОВ «Екселенс», юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 39746354).
4.3. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень Договору.
4.4. Пацієнти усвідомлюють та погоджуються, що для отримання Послуг їм рекомендовано надавати повну та достовірну інформацію (в т.ч., якщо виникає необхідність, відповідні копії діагностичних документів тощо) Виконавцю, запитувану ним для надання Послуги.
4.5. Компанія здійснює аудіо- та відеозаписи дій Користувача на Платформі для здійснення подальшого керування Платформою. Такі записи розглядаються Компанією як конфіденційні і використовуються нею у чіткій відповідності до чинного законодавства щодо захисту даних та внутрішньої політики Компанії.
4.6. Ідентифікаційні, контактні дані Пацієнтів, а також дані про отримані ними Послуги і стан їх здоров’я містяться у кабінеті Користувача на Платформі і не доступні для перегляду іншими Користувачами. Замовляючи Послуги, Користувач самостійно визначає, які саме його ПД будуть передані Виконавцю для надання Послуги. Користувач тим самим надає згоду Компанії на передачу відповідному Виконавцю ПД Пацієнта в обсягу, визначеному Пацієнтом. Компанія не несе відповідальності за обробку Виконавцем ПД Пацієнтів та збереження Виконавцем конфіденційності таких даних, Виконавець несе за це відповідальність самостійно.
4.7. Платформа має право використовувати та надавати доступ до особистих кабінетів Виконавців, з метою ознайомлення із розміщеною на них інформацією щодо Виконавця (його рівня кваліфікації, спектру надаваних послуг та ін) та для можливості залишення анонімних коментарів, відгуків або опитування щодо наданих таким Виконавцем Послуг з метою моніторингу та аналітики таких Послуг та якості їх надання.
4.8. З метою ознайомлення Виконавця, який надає Послуги, з певною інформацією та можливості перевірки інформації щодо відповідності наданої ним Послуги очікуваним запитам Пацієнта (наскільки Пацієнт задоволений отриманою послугою), в т.ч. для аналітичних цілей та з метою допомоги Виконавцям вдосконаленню їхніх продуктів, процесів та послуг, Компанія може надавати таку інформацію Виконавцям:
– факт, що Пацієнт зареєстрований на Платформі; і
– факт того, що певний Пацієнт не зареєстрований на Платформі;
– ступінь задоволення Пацієнта наданою Послугою (в т.ч. наданий відгук щодо Послуги).
4.9. Компанія в будь-якому разі не поширює та не надає доступу жодним Виконавцям та іншим особам щодо того, чи Пацієнт отримував Послуги чи будь-яку іншу інформацію, що може бути надана за допомогою Платформи, певним Виконавцем під час прийому або консультації. Така інформація може бути використана Виконавцем, який надавав Послугу даному Пацієнту, та/або Компанією для полегшення отримання/надання Послуг у майбутньому, де може знадобитися подальша медична інформація, щоб підтвердити право Пацієнта на отримання Послуг.
4.10. Інформація про Пацієнтів, яка передається Виконавцям, не призначена для використання її жодним Виконавцем, іншою особою, в тому числі з метою негативного впливу на поточні чи майбутні відносини Користувача у сфері страхування (укладення договору страхування, отримання страхової премії тощо).
4.11. Якщо Пацієнт раніше надав свою згоду або вказав, що не заперечує проти надання своїх ПД, які використовуються для маркетингових цілей Виконавцем, цей Виконавець може також використовувати інформацію, що надається йому Компанією, для маркетингових цілей. Якщо Пацієнт у подальшому змінює свою думку щодо доступу Виконавця до його ПД, він може повідомити Виконавцю щодо цього з метою припинення використання Виконавцем таких ПД для маркетингових цілей, дотримуючись інструкцій щодо скасування підписки на будь-які повідомлення, надіслані Пацієнту. Пацієнт також може здійснити це право в будь-який час, звернувшись до відповідного Виконавця.
4.12. Користувач зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої ПД в графи на Платформі. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між ПД Користувача, зазначеними на Платформі, і ПД Користувача, наданими ним при отриманні Послуги (паспортні дані та ін.), Компанія з метою забезпечення конфіденційності інформації, залишає за собою право відмовити в забезпеченні надання послуги Користувачу до моменту з’ясування особи Користувача.
4.13. Під час обробки ПД Компанія здійснюватиме усі необхідні організаційні і технічні заходи для захисту ПД від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, відтворення, поширення, а також інших неправомірних дій. Обробка ПД Компанією здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, і з дотриманням установлених законодавством вимог до забезпечення безпеки ПД.

5. Зміни до Політики

5.1. Компанія залишає за собою право переглядати та змінювати умови Політики.
5.2. У випадку внесення змін до умов Політики, Компанія повідомляє Користувачів про такі зміни та оновлення редакції Політики під час отримання Користувачами доступу до Платформи. Подальше використання Платформи вважатиметься прийняттям таких переглянутих умов, і Користувач несе відповідальність за дотримання таких умов під час використання Платформи. Доступ Користувача до Платформи після повідомлення про зміни в Політиці є свідченням того, що Користувач погоджується зі зміненими умовами.
5.3. Зміни в Політику вступають в силу з моменту їх публікації на Веб-сторінці Платформи за посиланням https://excellence-clinic.com.ua/privacy-policy/.